Desktop

Tablet

Zoek

Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

Na de verkiezingen van woensdag is er een openbare zitting op donderdag 23 november in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Aanvang om 10.00 uur. Het gemeentelijk stembureau stelt in het openbaar de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast na het controleren van de processen-verbaal van alle stembureaus. Bij (vermoedelijke) fouten in een proces-verbaal telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum. Vragen kunnen gemaild worden naar verkiezingen@laarbeek.nl.

.