Zoek

Nu Live: Non-stop OSR

100 jaar Wilhelminakanaal in Aarles Heemhuis

100 jaar Wilhelminakanaal in Aarles Heemhuis

In het Aarlese Heemhuis is op zondag 2 juli een expositie te zien met als thema ‘100 jaar Wilhelminakanaal’. Een aantal weken geleden werd aan het Achterbosch door de gezamenlijke Laarbeekse heemkundekringen in een van de daar aangemeerde historische vaartuigen al een dergelijke expositie getoond. De expositie in het Aarlese Heemhuis legt nu het accent op het Aarlese deel van het kanaal. De expositie is van 14.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. Behalve op 2 juli kan de expositie ook op de zondagen 6 augustus en 3 september bezocht worden.