Desktop

Tablet

Zoek

ABL bespreekt raadsvergadering voor

ABL bespreekt raadsvergadering voor

In de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek van 6 juli wordt de jaarrekening van 2022 behandeld. Verder staat de Kadernota 2024 op de agenda, het document waarin de ambities voor het komende jaar en de daarop opvolgende drie jaren worden vastgelegd. Politieke groepering Algemeen Belang Laarbeek bespreekt deze agendapunten voor op maandag 3 juli om 20:00 uur aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk. Iedere geïnteresseerde is welkom. De complete agenda van de raadsvergadering staat op laarbeek.nl onder ‘bestuur en organisatie’ op de vergaderkalender.