Desktop

Tablet

Zoek

Boekel vraagt inwoners om hun mening

Boekel vraagt inwoners om hun mening

De gemeente Boekel gaat dit jaar aan de slag met het opstellen van een groenbeleids- en beheerplan en een visie voor toerisme & recreatie en kunst & cultuur. Zij vinden het belangrijk dat de inwoners op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom de plannen en willen inwoners graag betrekken bij de totstandkoming van deze plannen. Voor het groenbeleids- en beheerplan lanceren zij een projectwebsite waarop u meer informatie kunt vinden. Van 15 tot met 31 mei staat daarom op de website een gecombineerde digitale vragenlijst waarmee u als inwoner kunt aangeven wat u belangrijk vindt.

De gemeente Boekel stelt in 2024 een nieuw groenbeleids- en beheerplan op. Aanleiding hiervoor zijn de vele nieuwe, actuele ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de afname van biodiversiteit, de Omgevingswet en de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daarnaast zijn de laatste jaren nieuw inzichten ontstaan op het gebied van de groenbeheer. De bestaande plannen sluiten hier niet op aan.
In dit nieuwe groenbeleids- en beheerplan wordt een concrete visie (toekomstbeeld) en beleid opgesteld voor de gehele gemeente Boekel. Dit beleid wordt vervolgens vertaald naar groenstructuurkaarten, kaders en maatregelen voor de praktische uitvoering van het groenbeheer.