Desktop

Tablet

Zoek

Busvervoerder Hermes belooft beterschap

Busvervoerder Hermes belooft beterschap

In een gesprek met de directie van Hermes en de provincie en onder regie van wethouder Coppens van Gemert-Bakel heeft er een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden. Hierbij heeft Hermes erkend dat de reizigers van Gemert-Bakel de afgelopen periode te kort is gedaan. De oorzaak is het personeelstekort dat landelijk maar zeker ook in de regio Zuidoost-Brabant speelt. Tijdens dit overleg heeft Hermes toezeggingen gedaan over verbeteringen op korte termijn en zijn ook verbeteringen in het nieuwe dienstrooster besproken.

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft in maart 2023 een motie over busvervoer aangenomen. Hierin is het college opgeroepen om met de provincie in overleg te gaan met als doel ervoor te zorgen dat de uitgevallen buslijnen en tijden terugkeren. Binnen twee maanden moest de raad geïnformeerd worden over de resultaten van het overleg. De gemeenteraad wordt met de Raadsinformatienota geïnformeerd over de gemaakte afspraken.