Desktop

Tablet

Zoek

Gemeenten richten Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s op

Gemeenten richten Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s op

Het college van Gemert-Bakel stelt de gemeenteraad voor geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het oprichten van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. In december 2022 nam het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio, het principebesluit tot deze oprichting die dekking biedt voor niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Het besluit wordt genomen nadat de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis hebben gegeven van het algemeen bestuur.

Het Algemeen Bestuur van een veiligheidsregio is bevoegd tot het oprichten van een stichting indien de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en aangewezen moet worden geacht tot het behartigen van het daarmee te dienen openbaar belang.