Laarbeek

Omgevingsfonds Duurzaamheid

Laarbeek wil een Omgevingsfonds Duurzaamheid in het leven roepen. De zonneparken die in Laarbeek worden gerealiseerd staan jaarlijks een bedrag af aan de gemeente voor het realiseren van lokale duurzame projecten. Het voorstel is dat deze afdrachten worden verzameld in een Omgevingsfonds Duurzaamheid waaruit lokale initiatieven subsidie van ten hoogste 10.000 euro kunnen aanvragen. De commissie Ruimtelijke Zaken praat woensdag 14 september over dit voorstel. Tijdens de raadsvergadering van 29 september wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het fonds.

SkateSwing bij rollerclub De Oude Molen

Rollerclub De Oude Molen in Beek en Donk houdt een aantal keren per jaar een SkateSwing voor de jeugd. De eerstvolgende SkateSwing is op zaterdag 24 september. Skeelers en rolschaatsen kunnen die dag uit de kast worden gehaald voor een avondje uit. Stepjes en skateboards zijn niet toegestaan. Aanvang 19.00 uur. Kaartjes kunnen worden besteld via rcdeoudemolen.nl.

Branden in Laarbeek

Naast de branden aan de Aarle-Rixtelseweg in Bakel zondag heeft er maandagochtend aan de Schaapsdijk in Mariahout ook kort brand gewoed in een stuk bos van ongeveer 20×30 meter. Met twee blusvoertuigen had de brandweer het vuur snel onder controle. De afgelopen dagen moest de brandweer regelmatig uitrukken. Donderdag was er een bermbrandje in het buitengebied van Lieshout. Vrijdagavond was er een bosbrand in Mariahout en zaterdag was daar een klein voorvalletje in het buitengebied met smeulend hout.

Spullen voor Kindervakantieweek in Mariahout

De Kindervakantieweek in Mariahout wordt gehouden van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september. Voor die week is veel materiaal nodig zoals gordijnen, hout, pallets, tuinglijbanen, touw en stoffen. Wie materiaal heeft liggen en dit wil afstaan voor de Kindervakantieweek kan dit zaterdag 27 augustus vóór 09.00 uur aan de straat leggen. De spullen worden tussen 09.00 en 12.00 uur opgehaald.

Reünie De Halm

Enkele leden van de voormalige Katholieke Werkende Jongeren (KWJ) organiseren een reünie. Daarbij is de keuze gevallen op de periode van De Halm aan de Kapelstraat tot en met de overgang naar de Otterweg in Beek en Donk. Iedereen die in de jaren ’60 en ’70 in De Halm kwam is welkom. De reünie vindt plaats op zondag 16 oktober om 14.00 uur bij café Dave van de Burgt in Beek en Donk. Aanmelden vóór 9 oktober. Mail voor informatie naar annieenpeter6@gmail.com.

Nationale Sportweek

Laarbeek Actief roept verenigingen op hun activiteiten die ze tijdens de Nationale Sportweek houden, aan te melden. Tijdens de Nationale Sportweek is het de bedoeling zo veel mogelijk mensen te inspireren om een leven lang te genieten van plezier van sport. Sportclubs die iets doen tijdens de Nationale Sportweek wordt gevraagd hun activiteit aan te melden op laarbeekactief.nl. De Nationale Sportweek vindt plaats van 16 t/m 25 september.

Waterschap sluit aantal vispassages

Waterschap Aa en Maas meldt dat het door droogte genoodzaakt is vispassages te sluiten. Zo wordt water vastgehouden in de beken dat anders door de vispassage wegstroomt. Voor vissen betekent dit dat ze bij de passages nu niet verder kunnen zwemmen. Daardoor kan een ‘opstopping’ van vissen ontstaan. Regelmatig controleren van vissen is dan noodzakelijk. Indien nodig wordt tijdelijk water aangevoerd, zuurstof in het water gespoten of worden vissen verplaatst. Ook rond Laarbeek en Gemert-Bakel is een aantal vispassages gesloten.

Verleende kapvergunning

Het college van Laarbeek zal een vergunning verlenen voor het kappen van 78 bomen. Deze bomen staan op diverse locaties in Laarbeek. Ze worden gekapt naar aanleiding van een recente boomveiligheidscontrole. Daaruit is gebleken dat langere handhaving van deze bomen niet mogelijk is. Ter compensatie van deze kap zullen 104 nieuwe bomen worden gepland.