Zoek

Dienstverleningsovereenkomst opvang Oekraïners verlengd

Dienstverleningsovereenkomst opvang Oekraïners verlengd

De gemeente Laarbeek is erg tevreden over de dienstverlening van Senzer inzake de verstrekking van het leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Zij wil dat deze dienstverlening bij Senzer blijft en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) verlengen tot en met de einddatum van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). De RTB geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang, leefgeld en de mogelijkheid om te werken. Deze richtlijn is verlengd en loopt nu af op 4 maart 2024. De termijn van de nieuwe DVO wordt verbonden aan deze datum.