Desktop

Tablet

Zoek

Dorpsraad vreest vergrijzing Lieshout

Dorpsraad vreest vergrijzing Lieshout

Dorpsraad Lieshout wil dat de bouwplannen voor de kernen binnen Laarbeek eerlijker verdeeld worden. Zij vindt dat de kern van Lieshout in de nieuwe woonvisie tekort wordt gedaan. Er is vooral gekeken naar inbreidingslocaties in het dorp terwijl er aan de randen van het dorp goede mogelijkheden zijn. De nieuwe woonvisie wordt donderdag 12 oktober vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering. In een brief die de Dorpsraad schriftelijk naar alle fracties en B&W heeft gestuurd stelt zij dat Lieshout vooral behoefte heeft aan starters- én seniorenwoningen.

.