Zoek

Drukbezochte avond over de Zorg

Drukbezochte avond over de Zorg

In de reeks Welzijn-Wonen-Zorg werd dinsdag 26 februari in Beek en Donk een thema-avond gehouden over Zorg. Diverse sprekers vertelden vanuit hun eigen discipline. Er werd uitleg gegeven over wat LEV Laarbeek kan betekenen en er werd gesproken over het belang van meer bewegen voor senioren en valpreventie. Een mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner gaf aan mantelzorgers te kunnen helpen bij het krijgen van een overzicht in de doolhof van het zorglandschap. Ook werd er een betoog gehouden over de zorg- en netwerkcirkels, dus zelfredzaamheid en samenredzaamheid. De avond werd drukbezocht.

.