Desktop

Tablet

Zoeken

Vastgesteld bestemmingsplan De Tapperij

Vastgesteld bestemmingsplan De Tapperij

De gemeenteraad van Laarbeek heeft per 1 februari het bestemmingsplan De Tapperij in Beek en Donk ongewijzigd vastgesteld. Het voorziet in een inbreidingslocatie aan de Kerkstraat 22 in Beek en Donk. Het plan biedt ruimte aan een woongebouw met zes seniorenappartementen. Toen het plan ter inzage lag zijn er geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken van maandag 4 maart tot en met zondag 14 april ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook te raadplegen via laarbeek.nl>wonen en leven>bestemmingsplannen.

.