Desktop

Tablet

Zoek

Formalisering mondelinge huurovereenkomst Pater de Leeuwstraat

Formalisering mondelinge huurovereenkomst Pater de Leeuwstraat

De gemeente Laarbeek formaliseert een mondelinge huurovereenkomst. De gemeente kocht percelen aan de Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk vrij van huur. Nadat zij de gronden in eigendom verkreeg, bleek voor enkele percelen toch een mondelinge huurovereenkomst te gelden. Om de huurder in de gelegenheid te stellen een nieuwe locatie te zoeken voor het houden van zijn dieren, besluit het college om de mondelinge huurovereenkomst te formaliseren en voor één jaar voort te zetten.