Desktop

Tablet

Zoek

Werkwijze bij overlast gemeentebomen

Werkwijze bij overlast gemeentebomen

Het college van B&W van de gemeente Laarbeek stelde de interne werkwijze bij meldingen van overlast en/of schade door gemeentebomen vast. De gemeente zegt in het kader van duurzaamheidsdoelstellingen groot belang te hechten aan het behoud van grotere bomen in de openbare ruimte. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit en voor klimaatadaptatie. Bij eventuele meldingen van overlast worden alle belangen afgewogen, waarbij het behoud van bomen echter centraal staat.