Zoek

Gezamenlijke carrousel Kadernota Gemert-Bakel

Gezamenlijke carrousel Kadernota Gemert-Bakel

De raadsfracties van de gemeente Gemert-Bakel krijgen de gelegenheid vragen te stellen over de kadernota 2024. Dat gebeurt in de vorm van een carrousel. De vragen en gespreksonderwerpen hebben zij vooraf in moeten dienen, zodat de betreffende ambtenaren weten waar de informatiebehoefte zit en ze de antwoorden kunnen voorbereiden. Van fracties die geen vragen of gespreksonderwerpen indienen wordt ervan uitgegaan dat zij niet aanwezig zijn. De kadernota wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 juli.