Desktop

Tablet

Zoek

Giften verhoging voor inwoners met bijstandsuitkering Gemert-Bakel

Giften verhoging voor inwoners met bijstandsuitkering Gemert-Bakel

Inwoners van Gemert-Bakel die een bijstandsuitkering ontvangen, mogen sinds oktober 2021 giften ontvangen tot 1200 euro zonder dat zij dit hoeven te melden of dat dit van invloed is op hun uitkering. In juli 2023 is in Helmond een motie aangenomen voor verruiming van het giftenbeleid tot 1800 euro. Dit vanwege de stijging van de kosten van levensonderhoud. De motie riep tevens op om in overleg te gaan met de andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio om te bezien of zij hier ook toe bereid zijn. Via een raadsinformatienota wil het College van B&W de raad
hiervan op de hoogte stellen.

Een besluit over het verhogen van de giftenlimiet is een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur van Senzer. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering
van 18 maart besloten over te gaan tot verhoging van de giftenlimiet tot 1800 euro. Deze verhoging wordt per 1 juli 2024 ingevoerd vanwege de
aanpassing van de bijbehorende beleidsregels middelentoets en de advisering door de Regionale Cliëntenraad.