Zoek

Grens bebouwde kom Gemert wordt verlegd

Grens bebouwde kom Gemert wordt verlegd

Het college van B&W van Gemert-Bakel stelt de gemeenteraad voor om de grens van de bebouwde kom te verleggen aan de West-Om en De Haag naar de kruising met De Hoef en De Kampen in Gemert. Er worden woningen gebouwd op het perceel gelegen tussen de wegen De Haag en de West-Om. Bovendien past de ontwikkeling ‘De Haag’ binnen de kaders voor de herontwikkeling van het Kasteel Gemert. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zonder ingrijpende maatregelen tegen de geluidbelasting van het wegverkeer is het volgens het college wenselijk om de grens van de bebouwde kom te verleggen.