Zoek

Uitvoering motie verhogen inkomensnorm minimaregelingen

Uitvoering motie verhogen inkomensnorm minimaregelingen

Het college van B&W van Gemert-Bakel heeft ingestemd met het voorstel van de gemeenteraad tot wijziging van de Verordening individuele inkomenstoeslag 2020 Gemert-Bakel en de wijziging van de Verordening Maatschappelijke Participatie. Op 3 november 2022 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college werd verzocht het verhogen van de inkomensnorm voor minimaregelingen van 110% naar 120% van het sociaal minimum zo snel mogelijk te regelen. Met genoemde wijzigingen wordt gevolg gegeven aan die motie.