Desktop

Tablet

Zoek

Grond voor uitrit wordt niet verkocht

Grond voor uitrit wordt niet verkocht

Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten een verzoek tot verkoop van grond ter realisatie van een uitrit naast een pand aan de Dorpsstraat in Lieshout af te wijzen. Meermaals is een verzoek ingediend tot het aankopen van een strook gemeentegrond naast Dorpsstraat 93 te Lieshout om hierop een uitrit te realiseren. Het gemeentelijke perceel maakt echter deel uit van de hoofdgroenstructuur en wordt dit jaar
ingezet om waterberging te realiseren. Hierbij dient de betreffende strook gemeentegrond als (groene) beheerstrook.