Nu Live: OSR in de middagNu Live: Zondagmiddag café

Subsidie wandelparkje Franciscushof

Subsidie wandelparkje Franciscushof

Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten een eenmalige subsidie te verstrekken van 500 euro aan Stichting parkje Franciscushof. Het terrein bij Franciscushof in Lieshout wordt al jaren door individuele inwoners bijgehouden en ingericht als wandelpark. Voor verschillende bouwwerken (overkapping, kippenren, waterput) is door de gemeente subsidie verleend. In 2022 is een stichting opgericht t.b.v. het beheer en onderhoud van het wandelparkje. Om dit duurzaam voort te zetten werd de subsidie aangevraagd.