Zoek

Hulp voor jonge mantelzorgers

Hulp voor jonge mantelzorgers

Het jongerenwerk van LEV Laarbeek wil jongeren die zich thuis of in de directe omgeving inzetten als mantelzorger, een luisterend oor bieden. Bijvoorbeeld als hij of zij een broer of zus heeft met ADHD of een ouder met een psychische stoornis. Ongeveer één op de vijf jongeren is mantelzorger voor iemand die ziek, gehandicapt of verslaafd is. Maar als zorgdragen moeilijk is, kan contact worden opgenomen met een jongerenwerker in de gemeente. Hun namen staan op levlaarbeek.nl onder ‘jongerenwerk’.