De commissie Ruimtelijke Zaken van Laarbeek vergadert woensdag 6 juli in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar maar is ook te volgen via een link op laarbeek.nl. Aanvang 19.30 uur. Om inwoners meer bij de politiek te betrekken is het mogelijk in te spreken bij de vergadering, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering. Wegens het ontbreken van agendapunten vervalt de vergadering van de raadscommissie Sociale & Algemene Zaken.