Desktop

Tablet

Zoek

Vergadering commissie Ruimtelijke Zaken

Vergadering commissie Ruimtelijke Zaken

De raadscommissie Ruimtelijke Zaken in Laarbeek vergadert woensdag 31 mei. Op de agenda staat onder andere het Kaderbesluit project Centrumontwikkeling Lieshout en de wensen of bedenkingen t.a.v. de bevoegdheid van het college tot aankoop van huisvesting voor statushouders. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Beek en Donk om 19.30 uur en is openbaar. Deze is tevens live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl.