Search

Jaarrekening en Kadernota in raadsvergadering Laarbeek

Jaarrekening en Kadernota in raadsvergadering Laarbeek

De gemeenteraad van Laarbeek buigt zich op donderdag 6 juli over de Jaarrekening 2022 en de Kadernota 2024. Iedere raadsfractie krijgt tijdens deze bijeenkomst ruimte om haar beschouwing op de kadernota kenbaar te maken. Ook kunnen moties en amendementen worden ingebracht. Vragen van technische aard worden in principe vooraf schriftelijk ingediend en beantwoord. Omdat deze vergadering meestal meer tijd vergt, wordt al om 16.00 uur begonnen in het gemeentehuis.