Zoek

Jongeren praten mee met (duurzame) plannen Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Jongeren praten mee met (duurzame) plannen Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Bijna zestig mensen hebben enkele weken geleden bij de Leefbaarheidsbus in het centrum van Beek en Donk een lijst ingevuld over verduurzaming en de toekomst van het dorp en dan specifiek het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Volgens het bureau Spectrum, dat de (her)ontwikkeling onderzoekt, kwamen er ’s ochtends vooral senioren bij de bus op de markt aan het Piet van Thielplein. In de middag zakte de leeftijd op het Heuvelplein. Het bureau plant in de tweede week van november een speciale bijeenkomst voor jongeren die hun ervaringen, wensen en behoeften met de onderzoekers kunnen delen.