Desktop

Tablet

Zoek

Jongereninitiatief in Lieshout succesvol

Jongereninitiatief in Lieshout succesvol

In Lieshout is enige tijd geleden samen met de gemeente Laarbeek een burgerinitiatief ontstaan, gericht op middelbare scholieren t/m 16 jaar. Wekelijks verzamelt de jeugd zich op vrijdagavond in sporthal De Klumper om op een ongedwongen manier te zaalvoetballen. De organisatie is tijdens deze avonden op de achtergrond aanwezig. Onlangs is de eerste serie speelavonden afgesloten en is een tweede serie van tien speelavonden begonnen. Aangezien er inmiddels een wachtlijst is ontstaan zijn er plannen om na de zomer met twee groepen te gaan werken om zo alle jongeren te kunnen plaatsen.

Het initiatief is ontstaan om de jeugd een eigen activiteit te bieden en zo tegenwicht te bieden aan het rondhangen op straat of thuis achter de (spel)computer te blijven zitten. Met die gedachte is een paar vrijwilligers met een aantal jongeren aan de slag gegaan en hebben daar met ondersteuning van de gemeente Laarbeek en Dorpsraad Lieshout een activiteit opgezet waarvoor veel belangstelling bestaat. De activiteit is voor alle kinderen in de doelgroep toegankelijk.