Desktop

Tablet

Zoek

Resten bewoning ontdekt uit de tweede en derde eeuw in Beek en Donk

Resten bewoning ontdekt uit de tweede en derde eeuw in Beek en Donk

Archeologen hebben op de Hoge Regt in Beek en Donk resten van twee boerderijen en tientallen voorwerpen ontdekt uit de tweede en derde eeuw. Ook hebben ze een stukje van een blauw glazen armband gevonden uit de late Ijzertijd. Het vermoeden was al dat op de Hoge Regt Noord nederzettingen zijn geweest van Romeinen. Op die plek worden huizen gebouwd, en voorafgaand daaraan is er een proefsleuf gegraven waaruit al bleek dat er mogelijk archeologisch interessante dingen te vinden waren. Dat bleek het geval. Veel keramiek, stukken van een enorme waterput en haardplekken zijn gevonden.

Op de Hoge Regt in Beek en Donk hebben archeologen resten gevonden uit de tweede en derde eeuw. In die tijd was er een Romeinse nederzetting op die plek, waar binnenkort nieuwbouw komt. De onderzoekers vonden sporen van twee boerderijen, een waterput van 4 meter doorsnee, haardplaatsen en allerlei gebruiksvoorwerpen van de Romeinen, onder andere een nog bijna gave pot die kennelijk per ongeluk in de waterput was gevallen. Heel opmerkelijk was ook de vondst van een stukje van een blauwe armband. Dat is nóg ouder, uit de laatste IJzertijd. Een reportage van Trudy van Rijswijk en cameraman Jorai Riemens.