Desktop

Tablet

Zoeken

Laarbeek ‘vaart’ in 2025 ‘ scherp aan de wind’

Laarbeek ‘vaart’ in 2025 ‘ scherp aan de wind’

“Er is in 2025 geen ruimte voor nieuwe ambities in de gemeente Laarbeek”. Dat is één van de opvallendste zinnen in de Kadernota voor volgend jaar. Het stuk werd dinsdagmiddag aan de pers gepresenteerd. Het is volgens verantwoordelijk wethouder Joan Briels als het ware de begroting ‘maar dan wel met potlood’ geschreven. De Kadernota komt donderdag 4 juli aan de orde in de gemeenteraad van Laarbeek. “Het woord is nu eerst aan de raad. Daarna volgt de uitwerking naar de definitieve begroting in november”, aldus Briels.
(foto: wethouder Joan Briels)

De Kadernota 2025 heeft de titel ‘Scherp aan de wind’ meegekregen. ,Een term uit de zeilsport”, aldus Briels. ,,We gaan als gemeente tot het randje. We nemen wat meer verantwoorde risico’s”, legt hij uit. We rekenen ons als conservatieve gemeente op voorhand niet rijk. We weten dat er volgend jaar geld over zal blijven, maar we weten nu nog niet precies waar dat in 2025 is. Het Rijk belast ons met een heleboel taken, maar de financiering daarvan is nu volstrekt niet voldoende.”
De wethouder vindt dat het Rijk de gemeenten in de steek laat. ,,Het Rijk laat de financiële toekomst vaak in het luchtledige”, zegt Briels. Hij noemt de jeugdzorg en de (Wet) maatschappelijke ondersteuning (Wmo red.) als voorbeelden. Het Rijk heeft de taken aan de gemeenten overgedragen, maar zet er te weinig financiële middelen tegenover, terwijl de kosten steeds hoger worden. Het Rijk blijft achter. Dat maakt gemeenten huiverig om rijkstaken over te nemen.”
Briels: ,,Dit is geen zielig verhaal hoor. We gaan volgend jaar in grote lijnen doen wat we nu ook doen”, zegt Briels. ‘Denk bijvoorbeeld aan de verbouwing van het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. We staan in 2025 zeker niet stil. We blijven woningen bouwen, het kerkplein in Aarle-Rixtel komt er, de milieustraat wordt vernieuwd, maar we voegen vooralsnog geen nieuwe aanvullende ideeën toe.”
,,De kaasschaafmethode over de hele linie? Ik zou zeggen dat we het korstje van de kaas die je toch niet opeet er nu hebben afgehaald. Maar het kan nog. Op het ene onderdeel hebben we tekorten. Ergens anders houden we geld over. Dat maakt dat een en ander in evenwicht blijft.”
Hij vervolgt: ,,Het financiële fundament is nu nog goed op orde, maar we moeten scherp aan de wind blijven. De zogenoemde (ravijn)jaren na 2025 laten namelijk wel forse tekorten zien. In 2026 voor Laarbeek 1,6 miljoen, in 2027 1,8 miljoen en in 2028 1,9 miljoen euro tekort. Dat zijn de voorspellingen. We blijven voorzichtig.”