Desktop

Tablet

Zoeken

Toekomst binnenbad Beek en Donk erg onzeker

Toekomst binnenbad Beek en Donk erg onzeker

Dat het binnenzwembad in Beek en Donk aan het einde van zijn Latijn is: daar is iedereen het over eens. Maar de vraag is of er wel een binnenzwembad in Beek en Donk nodig is. En zo ja, of de gemeente daar geld aan moet bijdragen. Vragen die beantwoord worden in de zwemvisie die op 3 juli besproken wordt in de commissievergadering van de gemeenteraad. En die visie stelt het duidelijk: “We zien het niet als een kerntaak voor onze gemeente om een zwembad in eigendom te hebben of te exploiteren en laten een zwembad daarom over aan de markt.”

Ook over een financiële bijdrage van de gemeente is de zwemvisie duidelijk: “De gemeente Laarbeek investeert niet in stenen: in het gebouw zwembad.” en “De gemeente Laarbeek bouwt zelf geen zwembad en/of neemt zelf geen zwembad in beheer.” Dat is in lijn met de recent verschenen kadernota van de gemeente. Daaruit blijkt dat de gemeente vanaf 2025 goed op de uitgaven moet letten en dat er weinig ruimte is voor extra investeringen. Daarmee wordt de toekomst van het binnenzwembad – dat in 2002 in handen kwam van Ezzy’s – een stuk onzekerder. Al ruim een jaar is het voortbestaan van zwembad in Beek en Donk onderwerp van gesprek. Toen werd duidelijk dat het bad na 50 jaar eigenlijk helemaal ‘op’ is. Nieuwbouw van het bad leek de enige logische en betaalbare optie. Dat riep de vraag op wat voor bad dat zou moeten zijn. Exploitant Ezzy’s stelde dat een groot wedstrijdbad niet nodig en ook niet betaalbaar is. Daarom wil ze een kleiner (instructie)bad bouwen. Om deze nieuwbouw te financieren, wilde Ezzy’s op het terrein aan de Parklaan ook woningen bouwen. Maar het huidige bestemmingsplan staat geen woningbouw in de zogenoemde Groene Long toe. De gemeente Laarbeek lijkt vooral meerwaarde te zien in samenwerking met andere gemeenten als het om zwembaden gaat. “We zien een zwembad als een voorziening, waarover op regionaal niveau samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden,” aldus de zwemvisie.