Desktop

Tablet

Zoeken

Mariastraat 18 22 Mariahout te koop

Mariastraat 18 22 Mariahout te koop

De gemeente Laarbeek verkoopt de percelen aan de Mariastraat 18-22 in Mariahout. Hiervoor is een openbare (voor)aankondiging op het digitale platform Mercell geplaatst. Dit is een platform waar opdrachtgevers en inschrijvers aan elkaar worden gekoppeld bij openbare verkopen. Alle verkoopdocumenten zijn hier terug te vinden en te downloaden. De biedingsperiode loopt tot en met 22 februari om 12.00 uur. De verkoopprocedure verloopt via Mercell. Voor toegang tot Mercell is kosteloze registratie nodig via s2c.mercell.com.

.