Desktop

Tablet

Zoek

Natuurbegraven in Gemert-Bakel

Natuurbegraven in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel wil binnen haar gemeentegrenzen ruimte bieden aan nieuwe vormen van begraven. De laatste jaren is er meer vraag naar natuurbegraafplaatsen en de gemeente wil initiatiefnemers hierin faciliteren. Zij denkt dat dit passend is bij de groene uitstraling van de gemeente. De gemeenteraad wil ruimte bieden aan twee natuurbegraafplaatsen. Er is ruimte voor een natuurbegraafplaats in Bakel, Milheeze of De Rips. Daarnaast kan er een natuurbegraafplaats gerealiseerd worden in Gemert, De Mortel, Handel of Elsendorp.

Het beleid is op 14 december 2023 in de raadsvergadering vastgesteld. Er is een toetsingskader opgesteld om te kunnen beoordelen welk initiatief de meeste meerwaarde heeft voor de omgeving en dus toestemming krijgt voor het realiseren van een natuurbegraafplaats. Geïnteresseerden kunnen tot 15 juli een plan indienen bij de gemeente. Na deze datum worden de plannen door de gemeente getoetst en ontvangen de initiatiefnemers een bericht over de verdere procedure. De kaders voor natuurbegraven zijn te vinden op gemert-bakel.nl/beleidsnotas.