Search

Nu Live: Zondagmiddag café

Nieuwe re-integratieverordening Laarbeek vastgesteld

Nieuwe re-integratieverordening Laarbeek vastgesteld

De gemeenteraad van Laarbeek heeft een nieuwe re-integratieverordening vastgesteld. Hierin zijn instrumenten opgenomen die de mogelijkheid bieden om inwoners een werkstage of scholing aan te bieden. Ook zijn er instrumenten gericht op werkgevers om ze te stimuleren tot inclusief werkgeverschap, bijvoorbeeld door loonkostensubsidie te verstrekken. De nieuwe re-integratieverordening is bedoeld om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Ook biedt zij uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en werkgevers duidelijkheid over waarop zij aanspraak kunnen maken.

.