Zoek

Principeverzoek woning aan Dribbelheidseweg 4 in Gemert

Principeverzoek woning aan Dribbelheidseweg 4 in Gemert

De gemeente Gemert-Bakel werd gevraagd medewerking te verlenen aan het oprichten van een vrijstaande (senioren-)woning aan Dribbelheidseweg 4 in Gemert. Het plan voldoet niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan ‘Woongebied Gemert 2011’. Het college heeft besloten in te stemmen met het principeverzoek mits voldaan wordt aan de randvoorwaarden: Initiatiefnemer stelt een conceptbestemmingsplan op en ondertekent een exploitatie- en planschadeovereenkomst. Het principebesluit is gedurende één jaar van toepassing.