Zoek

Wijziging bestemming Veldweg 6 in Gemert

Wijziging bestemming Veldweg 6 in Gemert

Het college van B&W van Gemert-Bakel legt het Wijzigingsplan bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar ‘Bedrijf’ aan de Veldweg 6 in Gemert zes weken ter inzage. Daaraan voorafgaand wordt er een exploitatie- en planschadeovereenkomst afgesloten met de initiatiefnemer. Op de locatie Veldweg 6 is een varkenshouderij gevestigd. De ondernemer heeft besloten om het agrarisch bedrijf te beëindigen en te wijzigen naar ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – voormalig agrarisch bedrijf’.