Desktop

Tablet

Zoeken

Processie Handel houdt pauze in Lieshout (VIDEO)

Processie Handel houdt pauze in Lieshout (VIDEO)

Ruim 1100 pelgrims vertrokken in de vroege ochtend van zaterdag 22 juni in een lange stoet van Valkenswaard richting Handel. De Handelse processie, zoals deze in de volksmond wordt genoemd, heeft een lange historie. Handel is al sinds begin 13e eeuw een Mariabedevaartsoord. De inwoners van Valkenswaard zijn rond 1690 voor het eerst naar Handel gegaan om Maria te smeken hun dorp te vrijwaren van de pest en andere ziekten zoals tyfus, tuberculoze en dysenterie.

Als organisatie is de Broederschap der Handelse Processie begonnen aan het eind van de 19e eeuw, heden ten dage staat vooral de saamhorigheid voorop. En dat was te zien, langs de weg stonden vele kraampjes met eten en drinken en werden de pelgrims aangemoedigd door de mensen uit het dorp.

Dit jaar is er een fotoboek verschenen waarin de processie twee jaar lang door amateurfotograaf Paul van der Meer gevolgd werd. Het boek bevat foto’s gemaakt door de ogen van een toeschouwer. Niet alleen de lange stoet van mensen raakte hem, maar vooral ook de kleine dingen van mensen onderweg. Hij staat stil bij de wisselwerking tussen mens en zijn omgeving. Ieder beeld vertelt zowel het verhaal van de deelnemer als dat van de toeschouwer.

Zondagochtend 23 juni vertrekken de pelgrims na de Heilige Mis in het processiepark weer richting Valkenswaard en zit de tocht er voor dit jaar op.

Verslag: Karin van den Heuvel
Camera: Jan Jansen