Desktop

Tablet

Zoek

Project Delta Rhine Corridor van start

Project Delta Rhine Corridor van start

Binnenkort gaat het project De Delta Rhine Corridor van start. Het is een verzameling van initiatieven om gelijktijdig meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen. Het traject loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Chemelot in Geleen en naar de Duitse grens. Deze komt ook door de gemeente Laarbeek. Het gaat om de aanleg van zes buisleidingen voor het transport van waterstof, aardgas, ammoniak, lpg, propeen en ondergrondse gelijkstroomverbindingen. Mensen die vlak bij het traject wonen ontvangen binnenkort meer informatie. Kijk ook op rvo.nl/d-r-c.