Desktop

Tablet

Zoek

Regionaal bedrijventerrein voor Peelgemeenten van 150 naar 100 hectare

Regionaal bedrijventerrein voor Peelgemeenten van 150 naar 100 hectare

Het regionale bedrijventerrein bij Someren voor zes gemeenten in De Peel wordt behoorlijk wat kleiner dan in de oorspronkelijke plannen staat. De ontwikkeling gaat door, maar het bedrijventerrein Lungendonk wordt met zeker een derde flink ingekrompen. De gemeenteraden van Helmond en Someren hebben de vestiging van het voorkeursrecht op zowel de gebieden Varenschut in Helmond en Lungendonk een kleine week geleden bekrachtigd. Een en ander betekent dat de partners, die werken aan de regionale bedrijventerreinen, nu verder kunnen met het uitwerken van de plannen hiervoor.

In de loop van 2024 worden ook de omwonenden en belanghebbenden verder betrokken bij het uitwerken van de plannen. Het bedrijventerrein voor de regio De Peel op de locaties in Helmond en Someren is nodig omdat er nauwelijks meer vrije ruimte voor bedrijfslocaties beschikbaar is en de behoefte blijft groeien. Als voorbereiding op het ontwikkelen van het regionale bedrijventerrein vestigden de colleges van Helmond en Someren eind september 2023 het voorkeursrecht op deze gebieden. In totaal wordt het totaal beoogde terrein in Someren 2/3 van het oorspronkelijke plan. Dat betekent dus ongeveer 100 hectare in plaats van de geplande 150 hectare. Het gebied ten westen van de weg Lungendonk wordt door het amendement eruit gehaald. De omvang van bedrijventerrein Varenschut in Helmond blijft ongewijzigd.

Nu duidelijk is op welke percelen het voorkeursrecht officieel gaat gelden, gaan de gemeenten Helmond en Someren met hun partners aan de slag om de plannen voor het regionale bedrijventerrein nader uit te werken. De vestiging van het voorkeursrecht op het gebied betekent dat grondeigenaren hun grond(en), als zij deze willen verkopen, eerst aan de gemeente zullen moeten aanbieden. Ook komt er een eerste exploitatiebegroting. Daarnaast worden de voorwaarden uitgewerkt. In de loop van 2024 wordt duidelijk op welke momenten en in welke vorm omwonenden, ondernemers en andere stakeholders verder betrokken worden.

Meer informatie op www.someren.nl/wvglungendonk en op www.helmond.nl/wvgvarenschut.

(Foto: Werk in uitvoering voor de regionale bedrijventerreinen in de Peel-regio)