Desktop

Tablet

Zoeken

Rekenkameronderzoek naar inspelen op de vergrijzende bevolking

Rekenkameronderzoek naar inspelen op de vergrijzende bevolking

De Rekenkamer van de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel heeft het PNL-onderwerp ‘Inspelen op de vergrijzende bevolking’ uit alle aangereikte suggesties gekozen als specifiek onderzoeksonderwerp voor Laarbeek. Het noemt dit een onderzoekwaardig onderwerp, met als pluspunt dat het dwars door diverse beleidssectoren heen loopt. Met dit onderzoek wil PNL inzicht verkrijgen in het beleid van de gemeente Laarbeek met betrekking tot de vergrijzing, de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven en de gehanteerde rolverdeling hierbij.

Als uitkomst wil zij weten of de afstemming binnen de diverse beleidsterreinen op orde is. De reikwijdte van dat onderzoek moet nog nader ingekaderd worden. Daarvoor wil zij op korte termijn in overleg met een klankbordgroep van de gemeenteraad.