Zoek

Vaststelling wijzigingsplan Herendijk 30-32 Beek en Donk

Vaststelling wijzigingsplan Herendijk 30-32 Beek en Donk

Het ‘Wijzigingsplan Herendijk 30-32 in Beek en Donk is vastgesteld. Het voorziet in de omzetting van het bestemmingsvlak ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met bijbehorende functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’, naar de bestemmingen Wonen ter plaatse van de bestaande bedrijfswoning en bijbehorend erf. Het erf wordt landschappelijk ingepast. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl>bestemmingsplannen.

.