Desktop

Tablet

Zoek

Seniorenraad Laarbeek wil aan de slag

Seniorenraad Laarbeek wil aan de slag

Seniorenraad Laarbeek heeft enige tijd geleden overleg gevoerd met de gemeente Laarbeek met betrekking tot de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie Kernen. Het overleg werd als positief ervaren. Toegezegd is dat de Seniorenraad in een later stadium bij de verdere ontwikkelingen geïnformeerd en bijgepraat wordt. De raad vindt het een goede zaak dat zij steeds meer vroegtijdig bij de beleidsontwikkeling wordt betrokken. Daarbij kan zij de belangen van haar doelgroep, senioren van 50 jaar en ouder, beter behartigen.

In een eerder overleg is met vertegenwoordigers van Gemeenschapskracht Beek en Donk gesproken over het onderwerp ‘Voorbereiden op ouder worden’ zodat dit tot wezenlijke veranderingen in wonen en lichamelijke mogelijkheden leidt. Mensen vanaf 50 jaar moeten worden doordrongen dat het gewenst is vroegtijdig maatregelen te nemen en niet te wachten tot een probleem zich daadwerkelijk voordoet. Een brede campagne van samenwerkende belangenorganisaties inclusief de gemeente lijkt daarbij het meest voor de hand te liggen.
Gewerkt wordt aan een opzet om de hardnekkigheid in de praktijk handen en voeten te geven met mogelijke hulpmiddelen.