Desktop

Tablet

Zoek

Voorbereidingsprocedure parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen

Voorbereidingsprocedure parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen

Het college van B en W van Laarbeek heeft het voornemen om twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op Engelen in Beek en Donk. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 17 mei tot vrijdag 28 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan B & W van Laarbeek, mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling van de gemeente Laarbeek.

.