Desktop

Tablet

Zoek

Subsidieregeling stijgende kosten

Subsidieregeling stijgende kosten

Vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke organisaties in Laarbeek die subsidie ontvangen van de gemeente hebben te maken met de stijgende kosten. Voor deze organisaties kan een eenmalige compensatie nodig zijn waarvoor de gemeente een subsidieregeling heeft. Zo hoopt zij te voorkomen dat deze organisaties in financiële problemen komen. Organisaties die voor deze regeling in aanmerking komen ontvangen een brief. Informatie is te vinden op laarbeek.nl onder ‘subsidieregeling stijgende kosten’.