Zoek

Terugkoppeling enquête over Beleidsplan Sociaal Domein

Terugkoppeling enquête over Beleidsplan Sociaal Domein

Uit de enquête over het onderwerp Sociaal Domein die de gemeente Laarbeek enige tijd geleden onder haar inwoners heeft gehouden, blijkt dat 60% van de respondenten heeft aangegeven dat zij op het gebied van welbevinden en gezondheid ‘je prettig voelen in je eigen omgeving’ belangrijk vindt. 47% vindt ‘gelijke kansen voor iedereen’ belangrijk en 37% wil ‘zo zelfstandig en zo thuis mogelijk oud worden’. De resultaten van de enquête worden verwerkt in een nieuw beleidsplan Sociaal Domein.