Nu Live: OSR in de middag

Vaststelling bestemmingsplan Binderseind 50 in Gemert

Vaststelling bestemmingsplan Binderseind 50 in Gemert

Voor de herontwikkeling van de hoek Binderseind 50 in Gemert heeft het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Binderseind 50, Gemert’ vanaf 8 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Naar aanleiding van de zienswijze is de ontwikkelaar met indiener in gesprek gegaan en is de inrichtingstekening aangepast. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad, voorzien op 6 juli 2023.