Desktop

Tablet

Zoeken

Verkeersbesluit parkeerverbodszone op Bemmer ter inzage

Verkeersbesluit parkeerverbodszone op Bemmer ter inzage

Het college van Laarbeek wil een parkeerverbodszone instellen op het bedrijventerrein Bemmer in Beek en Donk. Bij alle grondverkopen op het bedrijventerrein is de afspraak gemaakt dat er op eigen terrein geparkeerd moet worden. In de praktijk blijkt echter dat er de afgelopen jaren regelmatig werd geparkeerd op de rijbaan. Dit kan hinder veroorzaken voor vrachtwagens die een perceel op moeten rijden. Er is advies gevraagd aan Parkmanagement Laarbeek en de politie. Het concept verkeersbesluit ligt tot 28 juli 2023 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.