Desktop

Tablet

Zoek

Verleggen grens bebouwde kom Gemert

Verleggen grens bebouwde kom Gemert

In Gemert worden woningen gebouwd op het perceel gelegen tussen de wegen De Haag en de West-Om. Om de ontwikkeling ‘De Haag’ mogelijk te maken zonder ingrijpende maatregelen tegen de geluidbelasting van het wegverkeer is het wenselijk om de grens van de bebouwde kom te verleggen. Hiervoor is instemming nodig van de gemeenteraad. Voordat het zover is bespreekt de commissie Ruimte en Mobiliteit dit voorstel op 21 juni.