Desktop

Tablet

Zoeken

Vertrek vluchtelingen Bakel in zicht

Vertrek vluchtelingen Bakel in zicht

De vluchtelingen die tijdelijk in de sporthal in Bakel verblijven, vertrekken zoals gepland vrijdag 19 januari uit Bakel. Dat had burgemeester Michiel van Veen ook beloofd aan de inwoners van de gemeente. Met de mogelijke komst van de nieuwe spreidingswet is het de vraag hoe het gaat lopen met de verdeling van de vluchtelingen over ons land en of de gemeente Gemert-Bakel toch weer vluchtelingen moet gaan opvangen.

De regering wil met de mogelijke Spreidingswet verandering brengen in de situatie zoals die nu is. Het Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA) is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van gemeenten bij het realiseren van asielopvang. Met de nieuwe wet moet er een betere verdeling van asielzoekers komen over alle gemeenten in ons land.
Met de Spreidingswet introduceert het demissionaire kabinet een nieuw verdeelsysteem, met twee fasen. In de eerste fase krijgen gemeenten die vrijwillig langdurige opvangplaatsen aanhouden een zogeheten specifieke uitkering van het Rijk. Als er nog meer plekken nodig zijn, dan zullen in fase twee de overige plekken worden verdeeld over de gemeenten naar verhouding van het inwonersaantal.
De Kamer stemt volgende week dinsdag, 23 januari, over het wetsvoorstel. Vooralsnog is er dus geen sprake van een nieuwe (tijdelijke) opvang voor vluchtelingen binnen de gemeente Gemert-Laarbeek.