Zoek

Volmacht geven om te stemmen of stemmen in andere gemeente

Volmacht geven om te stemmen of stemmen in andere gemeente

De Tweede Kamerverkiezingen zijn woensdag 22 november. Wie niet zelf kan stemmen kan hiervoor iemand anders een volmacht geven. Een schriftelijke volmacht aanvragen kan schriftelijk, digitaal via laarbeek.nl of aan de balie in het gemeentehuis in Beek en Donk. Deze aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november door de gemeente zijn ontvangen. Na deze datum kan men alleen nog een onderhandse volmacht verlenen. Hiervoor vult men de achterkant van zijn stempas in. Deze volmacht kan men alleen verlenen aan iemand uit Laarbeek en hij/zij moet die stem tegelijkertijd uitbrengen met zijn eigen stem.

Wie in een andere gemeente wil stemmen kan een zogeheten kiezerspas aanvragen. Deze kiezerspas kan men ook schriftelijk, digitaal via laarbeek.nl of in het gemeentehuis zelf. Gebeurt dit schriftelijk of digitaal dan moet de aanvraag uiterlijk vrijdag 17 november binnen zijn. Wie de aanvraag op het gemeentehuis wil indienen kan dat tot uiterlijk dinsdag 21 november 12.00 uur doen. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt op laarbeek.nl.