Search

Voorbespreking commissievergaderingen ABL

Voorbespreking commissievergaderingen ABL

De aankomende periode staan de commissievergaderingen over ruimtelijke, algemene en sociale zaken op de agenda met diverse onderwerpen. Algemeen Belang Laarbeek houdt daarom een voorbespreking over onderwerpen in het belang van de gemeenschap. Alle geïnteresseerde inwoners van Laarbeek zijn uitgenodigd om meningen te delen op maandag 4 december om 20:00 uur aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk. De complete agenda van de commissievergadering kunt u vinden op laarbeek.nl