Desktop

Tablet

Zoek

Voorkeurslocatie nieuwbouw Commanderij College op Sportpark Molenbroek

Voorkeurslocatie nieuwbouw Commanderij College op Sportpark Molenbroek

Het college van B & W van Gemert stelt aan de gemeenteraad voor om Sportpark Molenbroek als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de nieuwbouw van het Commanderij College, Macropedius. De gemeenteraad besluit op 14 december of dit de definitieve locatie wordt. De voorkeurslocatie sluit aan op de onderwijsvisie van het Commanderij College. Het college stelt voor om een deel van de nieuwbouw te reserveren voor initiatieven met een maatschappelijk belang. Ter voorbereiding hiervan bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp op 30 november tijdens de commissievergadering.