Desktop

Tablet

Zoeken

Welke actie ondernemen bij wateroverlast

Welke actie ondernemen bij wateroverlast

De afgelopen weken hebben we nog steeds last gehad van regenval. Plaatselijk hadden we in onze regio te maken met uitschieters tot maar liefst 48 mm. De grondwaterstanden staan overal nog steeds zeer hoog en de bodem is nog altijd verzadigd met water. Dit kan leiden tot wateroverlast, zowel in huis als in de openbare ruimte of op de eigen grond. Wie in huis kampt met ondergelopen ruimtes, wateroverlast in de tuin of verstopte riolering moet zelf voor een oplossing zoeken. Toch wil de gemeente het graag weten als hier sprake van is.

Door dit te melden, kan de gemeente goed inzichtelijk maken waar de problematiek in Laarbeek zich bevindt en hierop anticiperen.
Is er wateroverlast in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een verstopte riolering met als gevolg een ondergelopen straat? Dan moet dit gemeld worden bij de gemeente Laarbeek. Klik voor het formulier hiervoor op ‘Melding openbare ruimte’ op de site laarbeek.nl. Wie een gevaarlijke situatie ziet zoals losliggende putdeksels of risico op kortsluiting moet de politie of brandweer bellen via 0900-8844. Bij acuut gevaar 112.