Search

Woningbehoefteonderzoek in Laarbeek

Woningbehoefteonderzoek in Laarbeek

In de gemeente Laarbeek worden tot en met 2030 tenminste 735 woningen gebouwd. Om die woningen aan te laten sluiten bij de behoeften en om in beeld te krijgen hoeveel woningen er nog bij moeten komen, wordt een woningbehoefteonderzoek gehouden. De resultaten hiervan worden per kern met de inwoners besproken op maandag 24 april in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Er zijn twee ronden, één om 18.30 uur en één om 20.00 uur. Aanmelden kan tot 16 april via laarbeek.nl/woningbehoefteonderzoek. Uiterlijk 20 april ontvangt men bericht.